Za zainteresovane kupce prodaja poslovnog prostora u okviru kompleksa Sky Hill Jahorina je planirana za raznovrsne komercijalne sadržaje u skladu sa prostornim mogućnostima, površine od od 15m2 do 185m2.